Mäklarinformation

Lägenhetsadresser:
Nytorgsgatan 33 och Skånegatan 79, i kvarteret Bondesonen 24
Information om föreningen och dess lägenheter finns att hämta i PDF-format. Dokumentet är senast uppdaterat Februari 2023.
Information i PDF-format.
Mäklarbilder kan erhållas genom Princip Redovisning  AB föreningens ekonomiska förvaltare genom att förfrågan skickas till: info@principredovisning.se